Bolkar
Süt Tozu

Sütün ısıl işlemlerle kurutulması sonucu sadece içinde katı maddeler kalır ve buna süt tozu denir. Kurutma işlemi sayesinde, diğer süt ürünlerine göre daha uzun bir raf ömrü vardır ve saklama/depolama şekli diğer süt ürünlerine göre daha kolaydır. Süttozu yağlı ve yağsız olmak üzere 2 tipte üretilmektedir.

Ürün Net Brüt Palet
25 Kg 25 Kg 25,3 Kg 30 Torba